Micro Rack พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

Micro Rack, ชั้นจัดเก็บในโรงงาน, พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.


Micro Rack  ดูเพิ่มเติม...คลิก

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กที่ออกแบบมาให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 300 กิโลกรัมต่อชั้น เหมาะสำหรับการวางสินค้าประเภทกล่องหรือชิ้น โดยสามารถใช้งานร่วมกับกล่องอะไหล่พลาสติกเพื่อสะดวกในการแบ่งสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดการคลังสินค้าขนาดของไมโครแร็คมีหลากหลายขนาดด้วยกันตามความเหมาะสมในการใช้งาน

การเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นจัดเก็บสินค้า  อุปกรณ์ในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางอุตสาหกรรม หรือ ชั้นจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม ชื่อทางภาษาอังกฤษคือ RACK ซึ่งเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ มีคานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นพาเลท เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง ซึ่งจะต้องใช้รถยกไฮดรอลิกช่วยยกสินค้าไปวางบนคานของชั้นวางในระดับต่างๆ การเลือกใช้งานจึงมีปัจจัยสำคัญหลายด้าน ดังนี้

1. ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บในชั้นวางสินค้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการจัดเก็บสินค้า จึงควรวิเคราะห์ว่าสินค้าเป็นสินค้าชนิดใด มีขนาดและน้ำหนักของสินค้าเป็นอย่างไร

2. ชนิดและขนาดของพาเลท ข้อควรคำนึงสำหรับพาเลทคือจะต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ และต้องคำนึงถึงการจัดวางบนชั้นวางว่าจะวางในลักษณะใด แนวกว้าง แนวยาว และแนวลึกเป็นอย่างไร

3. พื้นที่ของคลังสินค้า ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าเป็นอีกปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกชั้นวาง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด ขนาดของทางเข้าออก ความสูงของเพดาน

4. ชนิดของรถยก ชนิดของรถยกที่ใช้ควรเป็นรถยกที่มีความสามารถในการยกน้ำหนัก และต้องสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่บนพาเลทได้ นอกจากนี้รถยกควรที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าในพื้นที่ที่คลังสินค้ามีได้ ไม่แคบไป สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก

 

Micro Rack

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

Micro Rack


 

 

สินค้าของ บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า จำหน่ายตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ระบบชั้นจัดเก็บสินค้าอาทิ กันชนเสา พาเลท ตู้สินค้า

บริการออกแบบระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ออกแบบระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บสินค้า กันชนเสา พาเลท ชั้นพาเลท ตู้สินค้า ชั้นวางของ

บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ระบบจัดเก็บสินค้า ชั้นวางสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นสต็อกสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตู้เก็บสินค้าอุตสาหกรรม Racking System, Rackarmour กันกระแทก ชั้นวงในคลังสินค้า

จำหน่ายระบบจัดเก็บสินค้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบจัดเก็บสินค้า ผู้ผลิตชั้นวางสินค้า ชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ตัวแทนจำหน่ายหลัก ระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้า ชั้นสินค้า กันชนเสา ออกแบบชั้นวางสินค้า ชั้นสต็อกสินค้า ตู้สินค้า ตู้สำนักงาน  พาเรท พาเลท ชั้นวางของ  ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง ชั้นสต๊อกสินค้า ชั้นเก็บสินค้า ระบบคลังสินค้า สร้างคลังสินค้า

สินค้าของ บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า จำหน่ายตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ระบบชั้นจัดเก็บสินค้าอาทิ กันชนเสา พาเลท ตู้สินค้า

บริการออกแบบระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ออกแบบระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บสินค้า กันชนเสา พาเลท ชั้นจัดเก็บสินค้า ชั้นพาเลท ตู้สินค้า ชั้นวางของ

การเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นจดเก็บสินค้า 

อุปกรณ์ในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางอุตสาหกรรม หรือ ชั้นจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม ชื่อทางภาษาอังกฤษคือ RACK ซึ่งเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ มีคานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นพาเลท เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง ซึ่งจะต้องใช้รถยกไฮดรอลิกช่วยยกสินค้าไปวางบนคานของชั้นวางในระดับต่างๆ การเลือกใช้งานจึงมีปัจจัยสำคัญหลายด้าน ดังนี้

1. ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บในชั้นวางสินค้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการจัดเก็บสินค้า จึงควรวิเคราะห์ว่าสินค้าเป็นสินค้าชนิดใด มีขนาดและน้ำหนักของสินค้าเป็นอย่างไร

2. ชนิดและขนาดของพาเลท ข้อควรคำนึงสำหรับพาเลทคือจะต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ และต้องคำนึงถึงการจัดวางบนชั้นวางว่าจะวางในลักษณะใด แนวกว้าง แนวยาว และแนวลึกเป็นอย่างไร

3. พื้นที่ของคลังสินค้า ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าเป็นอีกปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกชั้นวาง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด ขนาดของทางเข้าออก ความสูงของเพดาน

4. ชนิดของรถยก ชนิดของรถยกที่ใช้ควรเป็นรถยกที่มีความสามารถในการยกน้ำหนัก และต้องสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่บนพาเลทได้ นอกจากนี้รถยกควรที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าในพื้นที่ที่คลังสินค้ามีได้ ไม่แคบไป สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก

บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด  จำหน่ายและให้คำปรึกษาระบบจัดเก็บสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับโรงงานที่ต้องการจัดสร้างคลังสินค้า สต็อกสินค้า ชั้นจัดเก็บสินค้า ตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม

DRIVE IN RACK
DRIVE IN RACK ชั้นวางสินค้าแบบอุโมงค์จะประกอบด้วยบล็อกของชั้นที่วางเรียงต่อกันขึ้นไปได้ถึง 10 เมตร โดย ไม่มีแกนกั้นบล็อคที่ต่อขึ้นไป รถบรรทุกสามารถขับเข้าไปตรงกลางของบล็อกที่อยู่ระหว่างเสาด้านหน้าเพื่อบรรทุกพาเล็ทได้เนื่องจากชั้นวางแบบนี้ไม่ต้องใช้คานแบบไขว้ที่กั้น ทางเข้าไว้ โดยพาเล็ทจะถูกรองรับทั้งด้านซ้ายและขวาโดยรางที่ยาวต่อกันซึ่งยื่นออกจากเสาในระดับเดียวกับพาเล็ท

 

สนใจติดต่อ

 

พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

 

2,4 ร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 

peak-storage.thailandpocketpages.com

 

peak-storage.in.th

 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2737-5530

 

เบอร์โทรสาร 0-2737-5545

 

E-mail support@peakstorage.co.th

Micro Rack พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

Micro Rack, ชั้นจัดเก็บในโรงงาน, พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.


Micro Rack  ดูเพิ่มเติม...คลิก

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กที่ออกแบบมาให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 300 กิโลกรัมต่อชั้น เหมาะสำหรับการวางสินค้าประเภทกล่องหรือชิ้น โดยสามารถใช้งานร่วมกับกล่องอะไหล่พลาสติกเพื่อสะดวกในการแบ่งสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดการคลังสินค้าขนาดของไมโครแร็คมีหลากหลายขนาดด้วยกันตามความเหมาะสมในการใช้งาน

การเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นจัดเก็บสินค้า  อุปกรณ์ในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางอุตสาหกรรม หรือ ชั้นจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม ชื่อทางภาษาอังกฤษคือ RACK ซึ่งเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ มีคานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นพาเลท เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง ซึ่งจะต้องใช้รถยกไฮดรอลิกช่วยยกสินค้าไปวางบนคานของชั้นวางในระดับต่างๆ การเลือกใช้งานจึงมีปัจจัยสำคัญหลายด้าน ดังนี้

1. ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บในชั้นวางสินค้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการจัดเก็บสินค้า จึงควรวิเคราะห์ว่าสินค้าเป็นสินค้าชนิดใด มีขนาดและน้ำหนักของสินค้าเป็นอย่างไร

2. ชนิดและขนาดของพาเลท ข้อควรคำนึงสำหรับพาเลทคือจะต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ และต้องคำนึงถึงการจัดวางบนชั้นวางว่าจะวางในลักษณะใด แนวกว้าง แนวยาว และแนวลึกเป็นอย่างไร

3. พื้นที่ของคลังสินค้า ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าเป็นอีกปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกชั้นวาง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด ขนาดของทางเข้าออก ความสูงของเพดาน

4. ชนิดของรถยก ชนิดของรถยกที่ใช้ควรเป็นรถยกที่มีความสามารถในการยกน้ำหนัก และต้องสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่บนพาเลทได้ นอกจากนี้รถยกควรที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าในพื้นที่ที่คลังสินค้ามีได้ ไม่แคบไป สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก

 

Micro Rack

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

Micro Rack


 

 

สินค้าของ บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า จำหน่ายตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ระบบชั้นจัดเก็บสินค้าอาทิ กันชนเสา พาเลท ตู้สินค้า

บริการออกแบบระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ออกแบบระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บสินค้า กันชนเสา พาเลท ชั้นพาเลท ตู้สินค้า ชั้นวางของ

บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ระบบจัดเก็บสินค้า ชั้นวางสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นสต็อกสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตู้เก็บสินค้าอุตสาหกรรม Racking System, Rackarmour กันกระแทก ชั้นวงในคลังสินค้า

จำหน่ายระบบจัดเก็บสินค้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบจัดเก็บสินค้า ผู้ผลิตชั้นวางสินค้า ชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ตัวแทนจำหน่ายหลัก ระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้า ชั้นสินค้า กันชนเสา ออกแบบชั้นวางสินค้า ชั้นสต็อกสินค้า ตู้สินค้า ตู้สำนักงาน  พาเรท พาเลท ชั้นวางของ  ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง ชั้นสต๊อกสินค้า ชั้นเก็บสินค้า ระบบคลังสินค้า สร้างคลังสินค้า

สินค้าของ บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า คลังสินค้า ชั้นวางสินค้า จำหน่ายตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ระบบชั้นจัดเก็บสินค้าอาทิ กันชนเสา พาเลท ตู้สินค้า

บริการออกแบบระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ออกแบบระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บสินค้า กันชนเสา พาเลท ชั้นพาเลท ตู้สินค้า ชั้นวางของ

การเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นจดเก็บสินค้า 

อุปกรณ์ในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางอุตสาหกรรม หรือ ชั้นจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม ชื่อทางภาษาอังกฤษคือ RACK ซึ่งเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ มีคานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นพาเลท เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง ซึ่งจะต้องใช้รถยกไฮดรอลิกช่วยยกสินค้าไปวางบนคานของชั้นวางในระดับต่างๆ การเลือกใช้งานจึงมีปัจจัยสำคัญหลายด้าน ดังนี้

1. ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บในชั้นวางสินค้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการจัดเก็บสินค้า จึงควรวิเคราะห์ว่าสินค้าเป็นสินค้าชนิดใด มีขนาดและน้ำหนักของสินค้าเป็นอย่างไร

2. ชนิดและขนาดของพาเลท ข้อควรคำนึงสำหรับพาเลทคือจะต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ และต้องคำนึงถึงการจัดวางบนชั้นวางว่าจะวางในลักษณะใด แนวกว้าง แนวยาว และแนวลึกเป็นอย่างไร

3. พื้นที่ของคลังสินค้า ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าเป็นอีกปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกชั้นวาง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด ขนาดของทางเข้าออก ความสูงของเพดาน

4. ชนิดของรถยก ชนิดของรถยกที่ใช้ควรเป็นรถยกที่มีความสามารถในการยกน้ำหนัก และต้องสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่บนพาเลทได้ นอกจากนี้รถยกควรที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าในพื้นที่ที่คลังสินค้ามีได้ ไม่แคบไป สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก

บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด  จำหน่ายและให้คำปรึกษาระบบจัดเก็บสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับโรงงานที่ต้องการจัดสร้างคลังสินค้า สต็อกสินค้า ชั้นจัดเก็บสินค้า ตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม

DRIVE IN RACK
DRIVE IN RACK ชั้นวางสินค้าแบบอุโมงค์จะประกอบด้วยบล็อกของชั้นที่วางเรียงต่อกันขึ้นไปได้ถึง 10 เมตร โดย ไม่มีแกนกั้นบล็อคที่ต่อขึ้นไป รถบรรทุกสามารถขับเข้าไปตรงกลางของบล็อกที่อยู่ระหว่างเสาด้านหน้าเพื่อบรรทุกพาเล็ทได้เนื่องจากชั้นวางแบบนี้ไม่ต้องใช้คานแบบไขว้ที่กั้น ทางเข้าไว้ โดยพาเล็ทจะถูกรองรับทั้งด้านซ้ายและขวาโดยรางที่ยาวต่อกันซึ่งยื่นออกจากเสาในระดับเดียวกับพาเล็ท

 

สนใจติดต่อ

 

พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

 

2,4 ร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 

peak-storage.thailandpocketpages.com

 

peak-storage.in.th

 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2737-5530

 

เบอร์โทรสาร 0-2737-5545

 

E-mail support@peakstorage.co.th

นำเข้ารถขุดดิน

รถเจาะดิน, นำเข้ารถขุดดิน, จำหน่ายรถขุดดิน, รถเครน : ก จักรกลแม่กลอง

 

 

รถเจาะดิน  AICHI  รุ่น D704ES


รถเจาะดิน
ยี่ห้อรถ ISUZU 6ล้อ
ยี่ห้อชุดเจาะดิน AICHI  รุ่น D704ES
คัชซี SCR370
เครื่องยนต์ 6BD1

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


ก จักรกล แม่กลอง เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง ทั้งเครื่องจักรก่อสร้างขนาดใหญ่และเครื่องจักรก่อสร้างขนาดเล็ก รถขุดดิน รถตักดิน รถดันดิน รถบดดิน รถเครน รถเจาะดิน รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องจักรกลหนักมือสองสภาพดี จากญี่ปุ่นทุกประเภท ขายอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลใช้กับงานโยธา บริการซ่อมเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรก่อสร้างขนาดใหญ่ เครื่องจักรก่อสร้างขนาดเล็ก รถขุดถนน รถดันดิน รถเกลี่ยดิน รถตัก รถแทรคเตอร์ รถบดดิน รถเครน หาสินค้าตัวไหนไม่ได้มาหาเรา
จำหน่าย เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง เครื่องจักรมือสอง เครื่องจักรก่อสร้างมือสอง เครื่องจักก่อสร้างจากญี่ปุ่น เครื่องจักรมือสองสภาพดีจากญี่ปุ่น  นำเข้าเครื่องจักรก่อสร้างมือสองจากญี่ปุ่น เครื่องจักรสำหรับงานโยธา เครื่องจักรสำหรับงานคอนกรีต เครื่องจักรสำหรับงานฐานราก เครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะ อาทิ รถขุดดิน รถตักดิน รถดันดิน รถบดดิน รถเจาะดิน รถแทรคเตอร์ รถเครน รถแบคโฮ รถยก รถโฟล์คลิฟท์ ตู้ปั่นไฟ ตู้ลม บริการซ่อมเครื่องจักรก่อสร้าง ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เครื่องจักรมีปัญหา อะไล่ OEM ซ่อมเครื่องจักรก่อสร้างญี่ปุ่น อะไหล่เครื่องจักรก่อสร้าง อะไหล่รถขุด อะไหล่รถบด อะไหล่รถเครน อะไหล่รถตัก อะไหล่รถเกลี่ยดิน อะไหล่รถดันดิน อะไหล่รถแบคโฮ อะไหล่รถแทรคเตอร์
มีบริษัทในเครื่อได้แก่ นิว ก.อะไหล่ยนต์ หจก. , ก.เซียงกงพัฒนา บจก. และ ลี้ คิม ฮวด ออโต้พาร์ท บจก. อีกทั้งมีแบรนด์สินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น HITACHI, DENYO, AIRMAN, BOMAG, CAT, KOMATSU, KATO,  KOBELCO,  TADANO,  TOYOTA, ISUZU,  HINO
เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
ก จักรกล แม่กลอง
8/4 หมู่ 10 ถนนพระราม 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
บริษัทในเครือ ก จักรกล แม่กลอง
นิว ก.อะไหล่ยนต์ หจก. +662 896 4223-4 ,+668 1453 รถเครน 2558
ลี้ คิม ฮวด ออโต้พาร์ท บจก. +663 572 3261-2 , +668 1302 2498
ก.เซียงกงพัฒนา บจก. +663 477 3466 , +669 9053 2521
โทรศัพท์ : +668 1859 4225 ,+668 1453 2558
โทรสาร : +663 477 3461
อีเมลล์ : newkor-alaiyont@hotmail.com
เว็บไซต์ : pjautoparts.com,korjakkon.com
เว็บไซต์ : korjakkonmaeklong.brandexdirectory.com

ประโยชน์ของปลอกแก้วเก็บความเย็น

1. น้ำที่เกาะตัวแก้วจะไม่หยดลงพื้นที่วาง พื้นที่ที่วางจะแห้ง ไม่มีรอยน้ำ
2. น้ำแข็งจะละลายตัวช้ากว่าปกติมาก เพราะความเย็นของน้ำแข็งกว่าจะผ่านออกจากตัวปลอกแก้วได้ต้องผ่านต้วกันความเย็นที่หนา 3 - 4 ชั้น ฉะนั้นน้ำแข็งจะละลายตัวต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศรอบตัวเรา ถ้าเปิดแอร์อยู่ในออฟฟิต หรืออากาศค่อนข้างเย็นก็จะยืดอายุการละลายเป็นมากกว่า 4 หรือ 5 ชั่วโมงก็ได้ แต่ถ้าอยู่ข้างนอกที่มีอากาศค่อนข้างร้อน อาจจะอยู่ได้ 3 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 


ผลิตและจำหน่ายกระบอกเก็บความเย็นทุกแบบ จำหน่ายปลอกแก้วเก็บความเย็น ปลอกแก้วเก็บความเย็นจำหน่ายทั้ง ปลีก-ส่ง

ผลิตภัณฑ์ของ "Keepkool" ผลิตภัณฑ์ของ KeepKool มี 4 ขนาดดังนี้
1. สวมเบียร์สิงห์ขวดใหญ่
2. สวมเบียร์คลอสเตอร์
3. ไฮเนเก้น, อัมเทล, เบค, สวมกระป๋องแคน
4. สวมแก้วน้ำ และแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ A แบบมีฉนวน กับแบบ B ไม่มีฉนวน


ประเภท A : ภายนอกของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำจาก EVA Sheet และมีการสกรีนโลโก้ ตราสินค้าแบบต่างๆ บนพื้นผิวภายนอก ส่วนภายในผลิตภัณฑ์ทำจาก Elastomeric Polymer

ประเภท B : ทั้งภายใน และภายนอก วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำมาจาก EVA Sheet พร้อมกับสกรีนโลโก้ ตราสินค้าแบบต่างๆ บนพื้นผิวภายนอก

 

 

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มได้ที่ : http://brandexdirectory.com
หรือ ดาวน์โหลด E-BOOK ได้ที่นี่ : http://www.ebookstore.in.th/ebook/Catalogue%202018/


บริษัท พีแอนด์พี โพลีกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระบอกเก็บความเย็น ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี สินค้าคุณภาพดี ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าทั่วโลก จำหน่ายกระบอกเก็บความเย็นทุกรูปแบบ, กระบอกเก็บความเย็น ราคาถูก, Condom, Stubby, Beer box Kooziebeer ที่สวมขวดเก็บความเย็น, กระบอกใส่เบียร์, กระบอกใส่แก้วน้ำ, ปลอกใส่เบียร์, ปลอกเก็บความเย็น, ปลอกใส่ขวดน้ำ, ปลอกใส่แก้วน้ำ, โรงงานผลิตกระบอกเก็บความเย็น, สั่งผลิตกระบอกเก็บความเย็น, กระบอกเก็บความเย็น ราคาถูก, โรงงานผลิตกระบอกใส่เบียร์, โรงงานผลิตปลอกใส่เบียร์, ปลอกใส่เบียร์ราคาถูก ปลอกแก้วเก็บความเย็น ผลิตและจำหน่ายกระบอกเก็บความเย็น, กระบอกใส่เบียร์, ที่สวมขวดเก็บความเย็น, กระบอกเก็บความเย็น ราคา, จำหน่ายกระบอกใส่เบียร์, กระบอกใส่แก้วน้ำ, ปลอกใส่เบียร์, ปลอกเก็บความเย็น, สั่งผลิตกระบอกเก็บความเย็น, กระบอกเก็บความเย็นเบียร์, กระบอกยางเก็บความเย็น, ยางหุ้มกระป๋องเบียร์, โรงงานผลิตกระบอกเก็บความเย็นสนใจติดต่อ
พีแอนด์พี โพลีกรุ๊ป บจก.
1290/1 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +66 2385 4009, +668 1916 0105
อีเมล : keepcool-pp-polygroup@hotmail.com
kooziebeer.com
pandppolygroup.brandexdirectory.com

 

เครื่องดับเพลิงสำหรับรถยนต์, จำหน่ายถังดับเพลิง, ทริปเปิ้ลพี แฟคทอรี่ บจก.

เครื่องดับเพลิงสำหรับรถยนต์, จำหน่ายถังดับเพลิง,

 

ทริปเปิ้ลพี แฟคทอรี่ บจก.


เครื่องดับเพลิงสำหรับรถยนต์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ ที่ไม่ได้ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังเป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภท แอลพีจี หรือ เอ็นจีวี ยิ่งต้องมั่นตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากกว่าปกติ การป้องกันเหตุเพลิงไหม้จากรถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทแก็สโซฮอล์ เบนซิน ก๊าซ LPG และ NGV  ในกรณีที่รถยนต์ถูกไฟไหม้ อุณหภูมิภายในกองเพลิงอาจจะเพิ่มขึ้นไปหลายร้อยองศา ซึ่งทำให้แรงดันภายในถังแก็สเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะมีวาวล์ Pressure Relief ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปที่ช่วยระบายแก๊สออกโดยการเปิด – ปิดวาวล์เป็นระยะ ๆ ที่แรงดัน 25-27 บาร์ แต่ถ้าถังแก๊สใบนั้นไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หรือมีอายุการใช้งานมาหลายปีและขาดการดูแลตรวจสภาพ ความแข็งแรงของถังแก๊สและค่าความต้านทานแรงดัน (Pressure Rresistance) อาจลดลง จึงอาจทำให้ถังแก๊สชิงระเบิดก่อนได้

 

6 วิธีปฎิบัติ เมื่อเกิดไฟไหม้รถยนต์
1. ตั้งสติให้ดี
เมื่อคุณรู้สึกว่ารถของคุณอาจจะมีเหตุเพลิงไหม้ ด้วยอาจจะมีควันออกมาจากหน้ารถมากผิดปกติ หรืออาจจะมีกลิ่นควันไฟในรถ ทุกอย่างเริ่มต้นจากสัญญาณเตือนเหล่านี้ ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณควรทำคือ “ตั้งสติให้ดี”
2. ดับเครื่องยนต์ให้ไว
เมื่อรถยนต์ควบคุมไม่ได้หรือไฟเริ่มไหม้เครื่องยนต์ของรถจะดับลง เราจะนึกว่าเครื่องยนต์ดับแล้วไม่ต้องดับเครื่องก็ได้ เพราะคิดเอาว่าไม่จำเป็น ทั้งๆที่เป็นสิ่งสำคัญแรกที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะระบบเชื้อเพลิงอาจยังทำงานอยู่และทำให้ไฟแรงขึ้น
3. ดับไฟอย่างฉลาด
เริ่มการดับไฟต้องมีสติมากๆเพราะถังดับเพลิงพกพาหรือขนาด 2 ปอนด์ที่ติดรถทั่วไป มีระยะเวลาการดับไฟที่จำกัด และเมื่อเราปลดล๊อคฝากระโปรงหน้ารถ หากเพลิงไหม้มีอาการหนักมาก ก็มักจะมีเปลวไฟแลบออกมาจากช่องเล็กๆ ซึ่งอย่าตกใจและห้ามตกใจ แต่ให้ใช้ถังดับเพลิงดับไฟโดยวิธีใช้ง่ายๆ แค่เพียงปลอดสลักนิรภัยล๊อควาล์วถังดับเพลิง แล้วทำการฉีดดับไฟ โดยให้ฉีดพ่นผ่านช่วงแง้มของฝากระโปรง และฉีดให้ทั่วๆ และที่สำคัญที่สุด คือห้ามเปิดฝากระโปรงขึ้นจนสุดในทันทีโดยเด็ดขาด เพราะการเปิดฝากระโปรงเป็นการเติมออกซิเจนให้เชื้อไฟ ซึ่งอาจทำให้รถของคุณกลายเป็นกองไฟขนาดใหญ่และรถสุดท้ายจะเป็นซากรถแน่นอน
4. ดับไฟต่อเนื่อง
เมื่อไฟเริ่มเบาลงหรือใกล้สงบ ค่อยๆแง้มเปิดฝากระโปรงขึ้น แต่!!ฝากระโปรงรถยนต์ทำมาจากเหล็กที่กำลังโดนไฟเผาอยู่ ฝากระโปรงรถร้อนมาก ดังนั้น เราจึงควรใช้ผ้าชุบน้ำช่วย แต่ถ้าไม่มีผ้าอะไรที่พอหยิบจับได้ ก็เอาเสื้อของเรานี่แหละพันมือเอาไว้และทำการเปิดขึ้น กรณีที่ไม่สามารถเปิดฝากระโปรงได้ ให้หาอุปกรณ์งัดตัวล๊อค และเมื่อเปิดได้แล้ว ให้รีบฉีดถังดับเพลิงไปที่ห้องเครื่องให้ทั่วอีกครั้ง โดยให้มั่นใจว่าเพลิงสงบแล้วจริงๆ
5. ถอดขั้วแบตเตอรี่
ไม่มีประกายไฟก็ไม่เกิดไฟแม้จะมีเชื้อเพลิง ตามหลักของการเกิดไฟ นี่เป็นเรื่องที่คุณควรจำไว้ให้แม่นและบอกกับคนในครอบครัว เพราะแหล่งเก็บไฟฟ้าหลักของรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่นั้นมาจาก แบตเตอร์รี่ ซึ่งหากเราสามารถถอดขั้วของแบตออกได้ ก็จะเป็นการช่วยให้ไม่เกิดการประทุของไฟขึ้นอีก เพราะโดยส่วนมากไฟที่ไหม้รถยนต์ สาเหตุหนึ่งก็มักเกิดมาจากระบบไฟฟ้าที่ชำรุดหรือขัดข้องนั่นเอง
6. โทรหาประกัน
เมื่อไฟไหม้รถยนต์ของเราดับลงเป็นที่เรียบร้อยและแน่ใจแล้ว ก็ได้เวลาที่คุณควรจะโทรหาประกันภัย โดยถ้าคุณทำตามขั้นตอนข้างต้นนั้น จะช่วยลดโอกาสที่รถจะเสียหายทั้งคัน


 เครื่องดับเพลิงสำหรับรถยนต์

 

เครื่องดับเพลิงสำหรับรถยนต์

 

- ขนาดกะทัดรัด: ใช้งานง่าย

 

- กำลังการผลิต 2 ปอนด์ (1.0 กก.), อัตราการดับเพลิง 2A 2B

 

- มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ - ISO 9002 ได้รับการรับรองจาก SGS (Thailand) Limited - มอก 332-1994 โดยสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย

 

- รับประกันสินค้า 5 ปี

 

- ง่ายต่อการใช้

 

- ง่ายต่อการติดตั้ง

 

- แบบชาร์จไฟได้

 

- เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์

 

- โอโซนเป็นมิตร

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com

 

เครื่องดับเพลิงสำหรับรถยนต์


บริษัท ทริปเปิ้ลพี แฟคทอรี่ จำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ลพี แฟคทอรี่ จำกัด ก่อตั้งผลิตและจำหน่ายเครื่องดับเพลิงมานานกว่า 60 ปีภายใต้ชื่อ บริษัท สยามโสภณ จำกัด ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทริปเปิ้ลพี แฟคทอรี่ จำกัด บริษัท ยังคงมุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องดับเพลิงภายใต้เครื่องหมายการค้า WINSTON รวมถึงการผลิตสำหรับแบรนด์ในประเทศจำนวนมาก ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา Triple P Factory Limited เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องดับเพลิง เป็น บริษัท แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 บริษัท ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจาก บริษัท มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ
บริษัท ทริปเปิ้ลพี แฟคทอรี่ จำกัด ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ผลิตถังดับเพลิง 9002 ภายในเวลาเพียง 16 เดือนของการผลิต บริษัทได้กลายเป็น บริษัท แรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 สำหรับการผลิตเครื่องดับเพลิงโดย SGS Institute (Thailand)
นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เอ็นพีซีเซฟตี้แอนด์เอ็นไวรอนเมนต์เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ในเครือของปตท. การใช้เครื่องดับเพลิงหลายรุ่นภายใต้เครื่องหมายการค้า "WINSTON" สำหรับการฝึกซ้อมการยิงและการฝึกอบรมลูกค้าปัจจุบัน บริษัท ได้ปรับปรุงระบบคุณภาพจากระบบคุณภาพ ISO 9002 ไปเป็นมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และ ISO 9001: 2008 และยังคงให้บริการต่อไป เพื่อความพึงพอใจและผลประโยชน์ของลูกค้า

เครื่องดับเพลิงมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันควรจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความใช้งาน
- ดับเพลิงขนาด 2-5 ปอนด์เป็นเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กกระทัดรัดพร้อมขาเกาะติดรถยนต์ ซึ่งามารถใช้ติดผนังได้ เหมาะกับรถยนต์
- เครื่องดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ – 30 ปอนด์ เครื่องดับเพลิงสำหรับบ้าน,เครื่องดับเพลิงสำหรับที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว เหมาะต่อการใช้ในการดับเพลิงขนาดเล็กจนถึงเพลิงขนาดทั่วไป
- เครื่องดับเพลิงขนาดใหญ่ ขนาด 50-70 ปอนด์ เป็นเครื่องดับเพลิงแบบล้อเข็น สะดวกต่อการใช้งานด้วยคนเพียงคนเดียว สามารถบรรจุเคมีดับเพลิงได้มาก และฉีดเคมีดับเพลิงในอัตราที่เร็ว และนานกว่าเครื่องดับเพลิงแบบที่ยกหิ้ว เหมาะกับงานดับเพลิงขนาดใหญ่ บริการรับประกันสินค้า 5 ปี เครื่องดับเพลิง

 

สนใจติดต่อ : ทริปเปิ้ลพี แฟคทอรี่ บจก.

ที่อยู่ : 54/11 หมู่ 12 ซอยสยามโสภณ ถนนกิ่งแก้ว 15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์   0-2750-0800-5

โทรสาร : 0-2312-4522

อีเมล :  admin@triplepfactory.com

เว็บไซต์ :  triplepfactory.thailandpocketpages.com

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15